Schválený pořad a stav projednávání 15. schůze

Od 11. 3. 2022 09:00 do 11. 3. 2022 14:35
Aktuální stav k 11. 3. 2022, 14:36


Zákony - zkrácené jednání

  1. 1.

    Vládní návrh zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 170/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

  2. 2.

    Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 171/ - zkrácené jednání  (souhlas)  

  3. 3.

    Vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace /sněmovní tisk 172/ - zkrácené jednání  (souhlas)  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze