Schválený pořad a stav projednávání 93. schůze

Od 26. 3. 2021 09:00 (přerušeno)
Aktuální stav k 15. 4. 2021, 13:07

Přerušeno


Zprávy, návrhy a další body

  1. (1.)

    Národní plán obnovy      (přerušeno)

  2. 2.

    Operační programy a čerpání peněz z fondů Evropské unie pro období 2021 – 2027   


Neprojednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze