Návrh pořadu 84. schůze

Od 19. 2. 2021 09:00 (přerušeno)

Přerušeno

Zákony - třetí čtení

  1. 1.(lze projednávat)

    Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení  
    Písemné přihlášky do rozpravy k bodu (4)