Pořad 81. schůze

28.01.2021 09 - 13 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.