Pořad 68. schůze

20.11.2020 12 - 12 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.