Pořad 11. schůze

27.03.2018 15 - 16 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.