Pořad 107. schůze

9.06.2021 09 - 09 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.