Pořad 15. schůze

24.03.2011 11 - 13 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.