Schválený pořad a stav projednávání 5. schůze

Od 3. 10. 2006 14:00 do 3. 10. 2006 18:00
Aktuální stav k 3. 10. 2006, 18:33


Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry   

  2. 2.

    Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury      (odročeno, přerušeno)


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze