Návrh pořadu 52. schůze

Od 17. 1. 2006 14:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Návrh na odvolání ředitelky Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky   

  2. 2.

    Návrh na volbu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky