Návrh pořadu 50. schůze

Od 1. 11. 2005, 20 minut po ukončení 49. schůze

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.

Zákony - prvé čtení

  1. 1.

    Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

  1. 2.

    Informace vlády o postupu při prodeji pozemků PK 379/1 a PK 793 v katastrálním území Hostivice