Návrh pořadu 49. schůze

Od 25. 10. 2005 14:00

Zákony - druhé čtení

  1. 1.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1040/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

  1. 2.

    Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1040/ - třetí čtení