Návrh pořadu 32. schůze

Od 13. 5. 2004 14:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace vlády o přípravách České republiky k čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie