Návrh pořadu 21. schůze

Od 7. 10. 2003 10:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Informace vlády České republiky o jejím postoji k návrhu Ústavy pro Evropu