Návrh pořadu 2. schůze

Od 16. 7. 2002 14:00

Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny   

 2. 2.

  Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny   

 3. 3.

  Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2002 (2. a 3. volební období)   

 4. 4.

  Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby   

 5. 5.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 6. 6.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 7. 7.

  Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby   

 8. 8.

  Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 9. 9.

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 10. 10.

  Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí   

 11. 11.

  Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny   

 12. 12.

  Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 13. 13.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 14. 14.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky   

 15. 15.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství   

 16. 16.

  Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 17. 17.

  Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny   

 18. 18.

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na kandidáty na předsedy stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 19. 19.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 20. 20.

  Ústní interpelace