Návrh pořadu 12. schůze

Od 21. 4. 1999 14:00

Zprávy, návrhy a další body

  1. 1.

    Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pozemními tranzity, přistáváním vojenských letadel a s pobytem příslušníků ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy přes a na území České republiky v souvislosti s operacemi NATO v prostoru bývalé Jugoslávie a v okolních zemích prováděnými v zájmu řešení kosovské krize /sněmovní tisk 188/