Schválený pořad a stav projednávání 31. schůze

Od 23. 5. 1995 14:00 do 26. 5. 1995 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1719 - 1726 a 1743/ -   

 2. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 1719/ -   

 3. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, /sněmovní tisk 1727/ -   

 4. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisky 1727, 1744 a 1745/ -   

Smlouvy -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995 /sněmovní tisk 1525/ -   

 2. 3.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995 /sněmovní tisk 1525/ -   

 3. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 24. října 1994 v Tallinu, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. října 1994 v Rize a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. října 1994 ve Vilniusu /sněmovní tisk 1587/ -   

 4. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 24. října 1994 v Tallinu, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 25. října 1994 v Rize a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 27. října 1994 ve Vilniusu /sněmovní tisk 1587/ -   

 5. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 23. listopadu 1994 v Abu Dhabi /sněmovní tisk 1601/ -   

 6. 5.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 23. listopadu 1994 v Abu Dhabi /sněmovní tisk 1601/ -   

 7. 6.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994 /sněmovní tisk 1405/ -   

 8. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsaná dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou, doplněná nótami Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky /sněmovní tisk 1588/ -   

 9. 7.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsaná dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou doplněná nótami Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky /sněmovní tisk 1588/ -   

 10. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti, podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni /sněmovní tisk 1586/ -   (Schváleno)  

 11. 8.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni /sněmovní tisk 1586/ -   

Zákony -

 1. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů /sněmovní tisky 1548 a 1738/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 9.

  Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky /sněmovní tisk 1765/  

Zákony -

 1. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, /sněmovní tisk 1548, 1738/ -   

 2. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1563 a 1704/ -   

 3. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1563, 1704/ -   

 4. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol /školský zákon/, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., o nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb., a zákona č. 190/1993 Sb. /sněmovní tisky 1430 a 1632/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 12.

  Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky   

Zákony -

 1. 13.

  Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., /sněmovní tisk 1367, 1465/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 13.

  Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislosti s 50. výročím ukončení druhé světové války přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky   

Zákony -

 1. 14.

  Návrh poslance Libora Nováka /1958/ na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. /sněmovní tisky 1367 a 1465/ -   

 2. 14.

  Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, /sněmovní tisk 1565, 1740/ -   

 3. 15.

  Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1583, 1737/ -   

 4. 15.

  Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě /sněmovní tisky 1565 a 1740/ -   

 5. 16.

  Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1678, 1736/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 6. 16.

  Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1583 a 1737/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 17.

  Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky   

Zákony -

 1. 17.

  Návrh poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 1589/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 18.

  Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže   

Zákony -

 1. 18.

  Návrh poslanců Petra Koháčka a Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1603/ -   

 2. 19.

  Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1678 a 1736/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 19.

  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (9. 7. 1994 až 31. 1. 1995) /sněmovní tisk 1541/  

 2. 20.

  Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1994 /sněmovní tisk 1609/  

 3. 21.

  Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1994 /sněmovní tisk 1647/  

 4. 21.

  Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny   

 5. 22.

  Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 1994 /sněmovní tisk 1600/  

 6. 22.

  Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994 /sněmovní tisky 1692 a 1693/  

Zákony -

 1. 23.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1549/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 23.

  Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1562/ -   

 2. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1562, 1766/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 3. 25.

  Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře /sněmovní tisky 1444 a 1629/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 25.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995 /sněmovní tisk 1746/  

Zákony -

 1. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře /sněmovní tisky 1471 a 1630/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 26.

  Zpráva o opatřeních předsedy poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995 /sněmovní tisk 1747/  

 2. 27.

  Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády   

Zákony -

 1. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné /sněmovní tisk 1621/ -   

 2. 28.

  Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů /sněmovní tisky 1602 a 1739/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 28.

  Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců   

 2. 29.

  Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994, /sněmovní tisk 1692, 1693/  

Zákony -

 1. 29.

  Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě /sněmovní tisky 1540 a 1741/ -   

 2. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1564/ -   

 3. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, /sněmovní tisk 1621, 1762/ -   

 4. 31.

  Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě, /sněmovní tisk 1540, 1741/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 5. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1549, 1707/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 6. 33.

  Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, /sněmovní tisk 1444, 1629/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 34.

  Návrh na odvolání předsedkyně mandátového a imunitního výboru z funkce na její žádost   

 2. 35.

  Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení mezi Českou republikou a Evropskou unií   

 3. 35.

  Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky   

 4. 36.

  Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (9.7.1994 - 31.1.1995), /sněmovní tisk 1541/  

 5. 36.

  Volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu   

 6. 37.

  Volba poslance do výboru Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 38.

  Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, /sněmovní tisk 1602, 1739/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 2. 39.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, /sněmovní tisk 1471, 1630/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 3. 40.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1564, 1708/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 41.

  Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995 /sněmovní tisk 1582/  

 2. 42.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky   

 3. 42.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995 /sněmovní tisk 1747/  


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze