Ing. Marie Pěnčíková - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
Ing. Andrej Babiš02
Ing. Klára Dostálová11
Ing. Marta Nováková01
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch11


ISP (příhlásit)