Interpelovaný Mgr. Josef Dobeš


DatumPoslanecVěcStav
23. 9. 2010Mgr. Vlasta Bohdalováve věci mezd a odměňování ve školstvípřednesena, doplňující otázka
23. 9. 2010Mgr. Marta Semelováve věci výchovného ústavu Chvalčovpřednesena, doplňující otázka
23. 9. 2010Ing. Antonín Seďave věci personálních změn a čerpání dotacípřednesena, doplňující otázka
23. 9. 2010Mgr. Vlasta Bohdalováve věci čerpání peněz z fondů EUnepřednesena, vzata zpět
4. 11. 2010Mgr. Marta Semelováve věci "jeden svět na školách"přednesena, doplňující otázka
4. 11. 2010Ing. Adam Rykalave věci zápisného na VŠpřednesena, doplňující otázka
9. 12. 2010Mgr. Marta Semelováve věci výsledky PISApřednesena, interpelovaný nepřítomen
16. 12. 2010Ing. Adam Rykalave věci školného na VŠpřednesena, doplňující otázka
16. 12. 2010prof. RNDr. Ivan Ohlídalve věci krizové situace v českém školstvípřednesena, doplňující otázka
16. 12. 2010Mgr. Marta Semelováve věci projektu Ideální školapřednesena, doplňující otázka
16. 12. 2010Ing. Adam Rykalave věci "státní maturity"přednesena, doplňující otázka
16. 12. 2010Ing. Jiří Paroubekve věci "státní maturity"nepřednesena, neznámo
3. 2. 2011Jan Látkave věci rychlobruslení I.přednesena, doplňující otázka
3. 2. 2011Mgr. Marta Semelováve věci výroční zprávy ČŠIpřednesena, doplňující otázka
3. 2. 2011Ing. Jiří Petrůve věci OP výzkum a vývoj pro inovacepřednesena, doplňující otázka
3. 2. 2011prof. RNDr. Ivan Ohlídalve věci veřejných zakázek na MŠMTpřednesena, bez doplňující otázky
3. 2. 2011Jan Látkave věci rychlobruslení II.neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
3. 2. 2011Jan Látkave věci MS Liberec I.neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
3. 2. 2011Jan Látkave věci MS Liberec II.neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
10. 2. 2011Ing. Václav Votavave věci rozdělování dotace do sportu I.přednesena, interpelovaný nepřítomen
10. 2. 2011Jan Látkave věci MS v Liberci I.přednesena, interpelovaný nepřítomen
10. 2. 2011Ing. Václav Votavave věci rozdělování dotace do sportu II.nepřednesena, vzata zpět
10. 2. 2011Jan Látkave věci MS v Liberci II.přednesena, interpelovaný nepřítomen
10. 2. 2011Jan Látkave věci rychlobruslenípřednesena, interpelovaný nepřítomen
24. 3. 2011Jan Látkave věci přístupu ministrapřednesena, doplňující otázka
28. 4. 2011Ing. Jaroslav Vandasve věci odměňování učitelek mateřských školpřednesena, interpelovaný nepřítomen
28. 4. 2011Ing. Antonín Seďave věci ČŠI ve Zlínském krajipřednesena, interpelovaný nepřítomen
28. 4. 2011Mgr. Marta Semelováve věci platových podmínek ve školstvípřednesena, interpelovaný nepřítomen
5. 5. 2011Ing. Květa Matušovskáve věci vysokého školnéhonepřednesena, propadla
5. 5. 2011prof. RNDr. Ivan Ohlídalve věci záměru týkajícího se neoprávněně získaných akad. titulůpřednesena, interpelovaný nepřítomen
5. 5. 2011prof. RNDr. Ivan Ohlídalve věci chaotického průběhu maturitnepřednesena, propadla
9. 6. 2011prof. RNDr. Ivan Ohlídalve věci výsledků státních maturitpřednesena, doplňující otázka
9. 6. 2011Ing. Květa Matušovskáve věci vysokého školstvípřednesena, doplňující otázka
9. 6. 2011Mgr. Dana Váhalováve věci stavu čerpání OP a neúčasti na VEZpřednesena, bez doplňující otázky
9. 6. 2011Mgr. Jan Klánve věci budoucnosti středního školstvípřednesena, bez doplňující otázky
9. 6. 2011Ing. Jiří Paroubekve věci defraudace prostředků na Plzeňské PF?neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
16. 6. 2011Mgr. Ivana Leváve věci vyjádření k ústavní péčipřednesena, bez doplňující otázky
16. 6. 2011Ing. Adam Rykalave věci státní maturityneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
16. 6. 2011Ing. Jiří Paroubekve věci defraudace prostředků na Plzeňské PF?neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
22. 9. 2011Mgr. Marta Semelováve věci školního stravovánípřednesena, odpověď písemně
27. 10. 2011Karel Černýve věci čerpání z evropských fondůpřednesena, odpověď písemně
27. 10. 2011Ing. Adam Rykalave věci nízké informovanosti studentů státní maturity 2012nepřednesena, interpelující nepřítomen
27. 10. 2011Ing. Jaroslav Vandasve věci odměňování učitelek mateřských školnepřednesena, interpelující nepřítomen
3. 11. 2011Mgr. Dana Váhalováve věci čerpání evropských fondůneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
8. 12. 2011prof. RNDr. Ivan Ohlídalve věci situace na UJAKpřednesena, odpověď písemně
8. 12. 2011Mgr. Dana Váhalováve věci čerpáníEFpřednesena, odpověď písemně
8. 12. 2011Mgr. Marta Semelováve věci platů ve školstvípřednesena, odpověď písemně
15. 12. 2011Ing. Adam Rykalave věci půjček na studiumpřednesena, interpelovaný nepřítomen
15. 12. 2011Karel Černýve věci vesnických školpřednesena, interpelovaný nepřítomen
15. 12. 2011Ing. Ladislav Šinclve věci podpory sportupřednesena, interpelovaný nepřítomen
15. 12. 2011Ing. Adam Rykalave věci reformy VŠpřednesena, interpelovaný nepřítomen
15. 12. 2011Ing. Ladislav Šinclve věci nehospodárnosti na MŠMTpřednesena, interpelovaný nepřítomen
2. 2. 2012Ing. Václav Votavave věci reformy financování škol I.přednesena, doplňující otázka
2. 2. 2012Jan Látkave věci financování regionálního školstvípřednesena, doplňující otázka
2. 2. 2012Mgr. Jaroslav Škárkave věci inzerce v médiíchpřednesena, doplňující otázka
2. 2. 2012Mgr. Vlasta Bohdalováve věci rušení základních škol praktickýchpřednesena, doplňující otázka
2. 2. 2012Mgr. Marta Semelováve věci protestů VŠneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
2. 2. 2012prof. RNDr. Ivan Ohlídalve věci věcného záměru vysokoškolského zákonaneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
2. 2. 2012Mgr. Jaroslav Škárkave věci vysokoškolského zákonaneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
2. 2. 2012Ing. Václav Votavave věci reformy financování škol II.neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
2. 2. 2012Ing. Ladislav Šinclve věci čerpání eurofondůneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
2. 2. 2012Ing. Ladislav Šinclve věci plýtvání veřejnými financemi na MŠMTneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
9. 2. 2012Mgr. Jaroslav Škárkave věci nepřipravené reformy VŠ školstvípřednesena, odpověď písemně
9. 2. 2012Mgr. Marta Semelováve věci plzeňské fakultyneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
15. 3. 2012Ing. Jiří Paroubekve věci vysokoškolského zákonaneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
15. 3. 2012Ing. Adam Rykalave věci akreditace Plzeňským právůmneprednesena, uplynuti casu pro interpelace
15. 3. 2012Ing. Václav Votavave věci dotace z programu III. - národní házená I.neprednesena, uplynuti casu pro interpelace
15. 3. 2012Ing. Václav Votavave věci dotace z programu III. - národní házená II.neprednesena, uplynuti casu pro interpelace


ISP (příhlásit)