Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc. - podané ústní interpelace


InterpelovanýProjednánoPočet
Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.01
Ing. Ivan Kočárník, CSc.02
Ing. Jindřich Vodička01
JUDr. Miloslav Výborný03


ISP (příhlásit)