Usnesení

č. 123Vládní zákon o územním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územním členění státu), sněmovní tisk 395/0 (doprovodné usnesení) (16. května 2019) 
č. 124Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 412. (27. června 2019) 
č. 125Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 11/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 448. (27. června 2019) 
č. 126Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 447. (27. června 2019) 
č. 127Výjezdní zasedání výboru v Jihomoravském kraji (27. června 2019) 
č. 128Strategie regionálního rozvoje ČR 2021 (5. září 2019) 
č. 129Informace o možnostech státní podpory bytové výstavby v obcích a městech. (5. září 2019) 
č. 130k věcnému záměru stavebního zákona. (5. září 2019) 
č. 131Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 321/0. (jednání garančního výboru) (5. září 2019) 
č. 132Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 11/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 448. (5. září 2019) 
č. 133Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 447. (5. září 2019) 
č. 134Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 formou přesunu mezi položkami (5. září 2019) 
č. 135k žádosti obce Lipnice nad Sázavou o navrácení titulu město (5. září 2019) 
č. 136Změna ve složení členů podvýboru pro cestovní ruch (5. září 2019) 
č. 137Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 447. (5. září 2019) 
č. 138Zpráva o fungování a situaci ve vládní agentuře Czech Tourism (19. září 2019) 
č. 139Zpráva o přípravě ISSS (19. září 2019) 
č. 140Státní tiskárna cenin - řidičský průkaz (19. září 2019) 
č. 141Zpráva o finančních opravách EU prostředků v České republice,sněmovní tisk 583 (19. září 2019) 
č. 142Fungování programu - Pošta Partner (2. října 2019) 

<<34567891011>>
ISP (příhlásit)