Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
Usnesení

č. 1k informaci ředitele Národního bezpečnostního úřadu o náznacích o možném úniku informací ze spisového materiálu k prověrce fyzické osoby zveřejněných v Mladé frontě Dnes (4. května 2011) 
č. 2k informaci ředitele Národního bezpečnostního úřadu ČR Ing. D. Navrátila o bezpečnostním řízení o vydání osvědčení fyzické osoby Karla Daňhela a o řízení o zrušení platnosti osvědčení, jehož byla jmenovaná fyzická osoba držitelem (12. července 2012) ISP (příhlásit)