Hospodářský výbor
Usnesení

č. 101k Výroční zprávě Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010 - sněmovní tisk 354 (15. června 2011) 
č. 102k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 370 (15. června 2011) 
č. 104k rozpočtu SFDI na rok 2012 a střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014 (15. června 2011) 
č. 105k rozpočtu SFDI na rok 2012 a střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014 (22. června 2011) 
č. 106k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 370 (8. září 2011) 
č. 107k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 347 (8. září 2011) 
č. 108ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 - sněmovní tisk 420 (8. září 2011) 
č. 109k vládnímu návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů - sněmovní tisk 369 (8. září 2011) 
č. 110k Informaci o podpořeném financování za rok 2010 - sněmovní tisk 381 (8. září 2011) 
č. 111k Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2010 - sněmovní tisk 382 (8. září 2011) 
č. 112k Informaci o přípravě rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobého výhledu na roky 2013 a 2014 (8. září 2011) 
č. 113k zahraniční cestě (8. září 2011) 
č. 114k uspořádání semináře (8. září 2011) 
č. 115k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů - sněmovní tisk 473 (5. října 2011) 
č. 116k vládnímu návrhu zákona o ochraně ovzduší - sněmovní tisk 449 (5. října 2011) 
č. 117k vládnímu návrhu zákona, kterým se měnízákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 416 (5. října 2011) 
č. 118k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 370 (5. října 2011) 
č. 119k zahraniční cestě (5. října 2011) 
č. 120k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 370 (25. října 2011) 
č. 121k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů - sněmovní tisk 473 (25. října 2011) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)