Zahraniční výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů zahraničního výboru (23. července 1998) 
č. 2k volbě volební komise zahraničního výboru (23. července 1998) 
č. 3k volbě předsedy výboru (23. července 1998) 
č. 4k volbě místopředsedů zahraničního výboru (23. července 1998) 
č. 5k volbě místopředsedy zahraničního výboru (16. září 1998) 
č. 6ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro styky s krajany (16. září 1998) 
č. 7ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro prezentaci České republiky v zahraničí (16. září 1998) 
č. 8k vyslání delegace zahraničního výboru do Belgie (16. září 1998) 
č. 9ke státnímu závěrečnému účtu za rok 1997 – kapitola Ministerstva zahraničních věcí (23. září 1998) 
č. 10k plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru (23. září 1998) 
č. 11k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ (23. září 1998) 
č. 12k účasti ministra zahraničních věcí ČR na schůzi zahraničního výboru (23. září 1998) 
č. 13k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská charta místní samosprávy ze dne 15. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 28. května 1998 /sněmovní tisk 14/ (30. září 1998) 
č. 14k zásadám pro sestavování plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru (30. září 1998) 
č. 15k plánu zahraničních styků zahraničního výboru na 2. pololetí 1998, popř. 1. pololetí 1999 (30. září 1998) 
č. 16k informaci ministra zahraničních věcí ČR Jana Kavana o aktuální situaci v Kosovu (8. října 1998) 
č. 17k usnesení zahraničního výboru č. 6 ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro styky s krajany (11. listopadu 1998) 
č. 18k usnesení zahraničního výboru č. 7 ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro prezentaci České republiky v zahraničí (19. listopadu 1998) 
č. 19k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 13. února v Ulánbátaru na 1998 /sněmovní tisk 23/ (19. listopadu 1998) 
č. 20k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku podepsaná v Sofii dne 9. dubna 1998 /sněmovní tisk 27/ (19. listopadu 1998) 

12345>>
ISP (příhlásit)