Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů ústavně právního výboru (23. července 1998) 
č. 2k volbě předsedy ústavně právního výboru (23. července 1998) 
č. 3k návrhu na potvrzení platnosti usnesení přijatých Poslaneckou sněmovnou v 2. volebním období, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání (23. července 1998) 
č. 4k volbě místopředsedů ústavně právního výboru (23. července 1998) 
č. 5k státnímu závěrečnému účtu za rok 1997 - kapitola Ústavní soud (16. září 1998) 
č. 6k státnímu závěrečnému účtu za rok 1997 - kapitola Ministerstvo spravedlnosti (část správní a souhrn kapitoly) (16. září 1998) 
č. 7k úkolům Ministerstva spravedlnosti v nadcházejícím období (17. září 1998) 
č. 8k zřízení podvýboru ústavně právního výboru pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (24. září 1998) 
č. 9k zahraniční pracovní cestě týkající se stavu příprav přidružených zemí na vstup do Evropské unie v oblasti justice a vnitra, která se má konat v Bruselu ve dnech 24. a 25. listopadu 1998 (29. října 1998) 
č. 10k volbě předsedy podvýboru ústavně právního výboru pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (4. listopadu 1998) 
č. 11k návrhu posl. V. Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk 1) (4. listopadu 1998) 
č. 12k návrhu posl. Z. Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) (tisk 18) (4. listopadu 1998) 
č. 13k přijetí delegace ústavně právního výboru Senátu Polské republiky (11. listopadu 1998) 
č. 14k plánu zahraničních pracovních styků ústavně právního výboru na I. pololetí 1999 (11. listopadu 1998) 
č. 15k žádosti o rozhodnutí ve věci pozastaveného výkonu usnesení Městského zastupitelstva v Blatné (11. listopadu 1998) 
č. 16k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1999 - kapitola Ústavní soud (3. prosince 1998) 
č. 17k návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1999 - kapitola Ministerstvo spravedlnosti - část správní (garance za celou kapitolu) (3. prosince 1998) 
č. 18k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb. (tisk 51) (3. prosince 1998) 
č. 19k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 54) (9. prosince 1998) 
č. 20k návrhu posl. J. Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (tisk 39) (9. prosince 1998) 

12345>>
ISP (příhlásit)