Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 241Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1225) (20. února 2002) 
č. 242Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1225) (20. února 2002) 
č. 243Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 1140) (20. února 2002) 
č. 244Návrh posl. A. Macháčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (tisk 945) (20. února 2002) 
č. 245Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím) (tisk 1163) (27. února 2002) 
č. 246Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu (tisk 1189) (27. února 2002) 
č. 247Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1225) (20. a 27. února 2002) 
č. 248Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk 1140) (27. února 2002) 
č. 249Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu (tisk 1142) (13. března 2002) 
č. 250Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1296) (5. dubna 2002) 
č. 251k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1296) (9. dubna 2002) 
č. 252Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a o změně některých dalších zákonů (zákon o právu shromažďovacím) (tisk 1163) (10. dubna 2002) 
č. 253Návrh posl. P. Nečase a M. Titze na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 395/2001 Sb. a ústavního zákona č. 448/2001 Sb. (tisk 1214) (10. dubna 2002) 
č. 254Návrh posl. P. Buzkové, M. Bendy, J. Talíře, V. Krásy a V. Filipa na vydání zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (tisk 636) (10. dubna 2002) 
č. 255Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) (tisk 1017) (10. dubna 2002) 

<<910111213
ISP (příhlásit)