Kontrolní výbor
Podvýbor pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě
Pozvánky na schůze

č. 1 (21. února 2007) 
č. 2 (14. května 2008) ISP (příhlásit)