Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 21ve věci Státního závěrečného účtu kapitola 361 - Akademie věd (18. září 1996) 
č. 22ve věci Státního závěrečného účtu kapitola 321 - Grantová agentura (18. září 1996) 
č. 23ve věci Státního závěrečného účtu kapitola 321 - Grantová agentura (18. září 1996) 
č. 24ve věci Státního závěrečného účtu kapitola 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (18. září 1996) 
č. 25k volbě členů podvýboru pro tělovýchovu a sport (18. září 1996) 
č. 26k volbě člena podvýboru pro mládež (18. září 1996) 
č. 27k převzetí záštity (18. září 1996) 
č. 28k vládnímu návrhu zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR a kterým se mění a doplňuje zákon č. 2/1969 Sb. v platném znění (tisk č. 12) (19. září 1996) 
č. 29ve věci Závěrečného účtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kapitola 333 (19. září 1996) 
č. 30 (19. září 1996) 
č. 31 (19. září 1996) 
č. 32 (16. října 1996) 
č. 33 (16. října 1996) 
č. 34k projednávání vládního návrhu SR na rok 1997 - krytí potřeb občanských sdružení a organizací v oblasti sportu a tělovýchovy (16. října 1996) 
č. 35k převzetí záštity (16. října 1996) 
č. 36ke Zprávě o činnosti Grantové agentury za rok 1995 (16. října 1996) 
č. 37ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 1995 (tisk 19) (16. října 1996) 
č. 38k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře (16. října 1996) 
č. 39k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře (16. října 1996) 
č. 40k Výroční zprávě Rady Českého rozhlasu (16. října 1996) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)