Zahraniční výbor
Usnesení

č. 2k volbě volební komise zahraničního výboru (13. září 2006) 
č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 10k plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na 1. pololetí 2007 (3. října 2006) 
č. 21k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Ammánu dne 10. dubna 2006 /sněmovní tisk 38/ (15. listopadu 2006) 
č. 30k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou /sněmovní tisk 60/ (17. ledna 2007) 
č. 31k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v Ženevě /sněmovní tisk 77/ (17. ledna 2007) 
č. 32k záštitě nad seminářem o zahraniční rozvojové spolupráci (17. ledna 2007) 
č. 35k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 /sněmovní tisk 65/ (18. ledna 2007) 
č. 36k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES /sněmovní tisk 66/ (18. ledna 2007) 
č. 47k dodatečné volbě členů podvýborů zahraničního výboru pro styky s krajany a pro vnější ekonomické vztahy (22. února 2007) 
č. 55k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná dohoda mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím a jeho členskými státy, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru /sněmovní tisk 97/ (4. dubna 2007) 
č. 63k návrhu podvýborů zahraničního výboru pro prezentaci České republiky a pro vnější ekonomické vztahy vzešlý z jednání dne 22. března 2007 k bodu „Prezentace činnosti Agentury CzechInvest” (16. května 2007) 
č. 67k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Ruské federace (14. srpna 2007) 
č. 68k vystoupení ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga (23. srpna 2007) 
č. 69k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhus, 25. června 1998) /sněmovní tisk 194/ (23. srpna 2007) 
č. 70k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 195/ (23. srpna 2007) 
č. 71k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 204/ (23. srpna 2007) 
č. 72k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007 /sněmovní tisk 208/ (23. srpna 2007) 
č. 73k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Moskvě dne 27. dubna 2007 /sněmovní tisk 218/ (23. srpna 2007) 
č. 74žádost o projednání nesplněných usnesení zahraničního výboru (23. srpna 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)