Zahraniční výbor
Usnesení

č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů zahraničního výboru (13. září 2006) 
č. 5k vystoupení ministra vnitra a ministra informatiky Ivana Langera k rozhodnutí vlády ČR o odvolání Karla Randáka z funkce ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (26. září 2006) 
č. 6k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 - kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí (26. září 2006) 
č. 8k návrhu na potvrzení platnosti usnesení zahraničního výboru přijatých v letech 1993 až 2006 (1. – 4. volební období) (26. září 2006) 
č. 11k vystoupení ministra zahraničních věcí Alexandra Vondry (2. listopadu 2006) 
č. 20Aktuální zahraničněpolitická informace – kandidatura České republiky na sídlo Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy (3. listopadu 2006) 
č. 21k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Ammánu dne 10. dubna 2006 /sněmovní tisk 38/ (15. listopadu 2006) 
č. 22k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006 /sněmovní tisk 27/ (15. listopadu 2006) 
č. 29k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006 /sněmovní tisk 78/ (17. ledna 2007) 
č. 30k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Korejskou republikou /sněmovní tisk 60/ (17. ledna 2007) 
č. 33k záštitě nad seminářem o problematice Mezinárodního trestního soudu (17. ledna 2007) 
č. 40k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii /sněmovní tisk 72/ (18. ledna 2007) 
č. 47k dodatečné volbě členů podvýborů zahraničního výboru pro styky s krajany a pro vnější ekonomické vztahy (22. února 2007) 
č. 51k Informaci o návrhu na zřízení Českého domu v Rize (4. dubna 2007) 
č. 54k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu (European Forest Institute - EFI) ze dne 28. srpna 2003 /sněmovní tisk 131/ (4. dubna 2007) 
č. 60k žádosti o informaci o výběrových řízeních na obsazení místa ředitelů Českých center (5. dubna 2007) 
č. 61k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Kanady (16. května 2007) 
č. 66k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 - kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí (16. května 2007) 
č. 72k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007 /sněmovní tisk 208/ (23. srpna 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)