Zahraniční výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů zahraničního výboru (13. září 2006) 
č. 5k vystoupení ministra vnitra a ministra informatiky Ivana Langera k rozhodnutí vlády ČR o odvolání Karla Randáka z funkce ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace (26. září 2006) 
č. 8k návrhu na potvrzení platnosti usnesení zahraničního výboru přijatých v letech 1993 až 2006 (1. – 4. volební období) (26. září 2006) 
č. 10k plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na 1. pololetí 2007 (3. října 2006) 
č. 14Aktuální zahraničněpolitická informace – vstup České republiky do schengenského prostoru (2. listopadu 2006) 
č. 15Aktuální zahraničněpolitická informace – budoucí status Kosova (2. listopadu 2006) 
č. 16Aktuální zahraničněpolitická informace – otázka zapojení České republiky do systému obrany proti balistickým raketám (2. listopadu 2006) 
č. 20Aktuální zahraničněpolitická informace – kandidatura České republiky na sídlo Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy (3. listopadu 2006) 
č. 21k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Ammánu dne 10. dubna 2006 /sněmovní tisk 38/ (15. listopadu 2006) 
č. 23k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 22/ (15. listopadu 2006) 
č. 27ke zřízení podvýborů zahraničního výboru pro styky s krajany, pro prezentaci České republiky v zahraničí a pro vnější ekonomické vztahy (15. listopadu 2006) 
č. 28k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Slovinska a Chorvatska (17. ledna 2007) 
č. 29k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006 /sněmovní tisk 78/ (17. ledna 2007) 
č. 34k dodatečné volbě členů podvýborů zahraničního výboru pro styky s krajany a pro vnější ekonomické vztahy (17. ledna 2007) 
č. 44k informaci o žádosti Spojených států amerických o zahájení jednání týkajících se rozšíření systému protiraketové obrany do střední Evropy a umístění radarové stanice na území České republiky (31. ledna 2007) 
č. 57k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsaná ve Varšavě dne 21. června 2006 /sněmovní tisk 110/ (4. dubna 2007) 
č. 59k návrhu na vyslání členů zahraničního výboru do USA (Stát Havaj) a na Marshallovy ostrovy (4. dubna 2007) 
č. 61k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Kanady (16. května 2007) 
č. 66k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 - kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí (16. května 2007) 
č. 68k vystoupení ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga (23. srpna 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)