Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 6k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 (tisk 28) (27. září 2006) 
č. 7k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2005 (tisk 35) (27. září 2006) 
č. 8ke zřízení podvýboru pro kulturu a mediální legislativu (27. září 2006) 
č. 18k zahraničním aktivitám výboru pro 1. pololetí 2007 (4. října 2006) 
č. 24k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola č. 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (15. listopadu 2006) 
č. 25k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005 (tisk 28) (15. listopadu 2006) 
č. 28ke zřízení podvýborů (15. listopadu 2006) 
č. 31ke zřízení podvýboru pro heraldiku a vexilologii (15. listopadu 2006) 
č. 32k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (15. listopadu 2006) 
č. 38k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola č. 334 Ministerstvo kultury (16. listopadu 2006) 
č. 41k pozměňovacím návrhům předloženým ve 2. čtení: (29. listopadu 2006) 
č. 52k cestě zástupců výboru do Španělska (11. dubna 2007) 
č. 56Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách (tisk 126) (11. dubna 2007) 
č. 57Návrh na odvolání člena Rady Českého rozhlasu (11. dubna 2007) 
č. 59k návrhu na udělení znaků a vlajek (23. května 2007) 
č. 62ve věci Závěrečného účtu - kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (23. května 2007) 
č. 63ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006 (tisk 154) (23. května 2007) 
č. 71k návrhu poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů (tisk 82) (24. května 2007) 
č. 74k 13. schůzi v výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (24. května 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)