Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 2k volbě volební komise (13. září 2006) 
č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 5k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 36) (27. září 2006) 
č. 6k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněm. tisk 37) (27. září 2006) 
č. 7o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku pro důchodovou reformu (27. září 2006) 
č. 8o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené skupiny (27. září 2006) 
č. 9o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku pro investice v sociální oblasti (27. září 2006) 
č. 10k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu pro rok 2005 – kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí (5. října 2006) 
č. 11k Informaci ministra práce a sociálních věcí o aktuální situaci přípravy zákonů v gesci MPSV účinných k 1. lednu 2007 (zákon o nemocenském, zákon o hmotné nouzi, zákon o životním minimu, zákon o sociálních službách) a dalších záměrech MPSV pro rok 2007 (5. října 2006) 
č. 12o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené skupiny (5. října 2006) 
č. 13o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku pro investice v sociální oblasti (5. října 2006) 
č. 14o zřízení podvýboru výboru pro sociální politiku pro důchodovou reformu (5. října 2006) 
č. 15k návrhu zahraničních aktivit výboru pro sociální politiku na 1. pololetí roku 2007 (5. října 2006) 
č. 16k návrhu termínu a pořadu 4. schůze výboru (5. října 2006) 
č. 17k návrhu termínu a pořadu 5. schůze VSP (26. října 2006) 
č. 18k návrhu státního rozpočtu na rok 2007 kapitola 313 – Ministerstvo práce a soc. věcí (9. listopadu 2006) 
č. 19k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (sněmovní tisk 11) (9. listopadu 2006) 
č. 20k návrhu termínu a pořadu 6. schůze výboru pro sociální politiku (9. listopadu 2006) 

12345>>
ISP (příhlásit)