Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 41Sdělení předsedy (17. května 2007) 
č. 42k volbě předsedy a místopředsedů podvýboru pro důchodovou reformu (17. května 2007) 
č. 43Různé (17. května 2007) 
č. 44k návrhu termínu a pořadu 12. schůze výboru pro sociální politiku (17. května 2007) 
č. 45k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 188) (17. května 2007) 
č. 46k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 190) (17. května 2007) 
č. 47k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněm. tisk 191) (17. května 2007) 
č. 48k vládnímu návrhu na vydání zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (sněm. tisk 222) (28. června 2007) 
č. 49k návrhu termínu a pořadu 13. schůze výboru pro sociální politiku (28. června 2007) 
č. 50k dovolbě členů podvýboru pro důchodovou reformu (28. června 2007) 
č. 51k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněm. tisk 288) (3. října 2007) 
č. 52k návrhu poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) (sněm. tisk 132) (3. října 2007) 
č. 53k bodu Sdělení předsedy (3. října 2007) 
č. 54k bodu Sdělení předsedy (18. října 2007) 
č. 55k bodu Sdělení předsedy (18. října 2007) 
č. 56k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2008 (sněm. tisk 299) - kapitola 313 – Ministerstvo práce a soc. věcí (15. listopadu 2007) 
č. 57k Informaci o aplikaci vyhlášky č. 620/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (úhrada zdravotní péče poskytovatelům sociálních služeb) – usnesení VSP č. 29 (15. listopadu 2007) 
č. 58k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 187 o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci k vyslovení souhlasu s ratifikací, a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 197 o podpůrném rámci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 198 o pracovním poměru spolu se stanoviskem vlády k nim k informaci (sněm. tisk 255) (15. listopadu 2007) 
č. 59k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 186 o práci na moři spolu se stanoviskem vlády k informaci (sněm. tisk 312) (15. listopadu 2007) 
č. 60k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 7. září 2007 (sněm. tisk 313) (15. listopadu 2007) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)