Výbor pro sociální politiku
Usnesení

č. 21k návrhu poslanců J. Kasala, A. Čurdové, E. Dundáčkové, Z. Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sněm. tisk 46) (29. listopadu 2006) 
č. 22k návrhu termínu a pořadu 7. schůze výboru pro sociální politiku (29. listopadu 2006) 
č. 23k Analýze předpokládaných dopadů nového zákoníku práce a vybrané problémy (sněm. tisk 105) (11. ledna 2007) 
č. 24k dovolbě členů podvýboru pro důchodovou reformu (11. ledna 2007) 
č. 25k dovolbě členů podvýboru pro investice v sociální oblasti (11. ledna 2007) 
č. 26k dovolbě členů podvýboru pro zdravotně postižené a sociálně vyloučené skupiny (11. ledna 2007) 
č. 27žádá ministra práce a sociálních věcí, aby členům výboru poskytl do 19.1. 2007 písemnou průběžnou informaci o dotačních řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2007 (11. ledna 2007) 
č. 28doporučuje poslankyni V. Lesenské a poslanci D. Kafkovi připravit a zorganizovat výjezdní zasedání do Královéhradeckého kraje tak, aby bylo možné jej uskutečnit v dubnovém termínu (11. ledna 2007) 
č. 29k Informaci o aplikaci vyhlášky 620/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (úhrada zdravotní péče poskytovatelům sociálních služeb) (28. února 2007) 
č. 30k Aktuálním problémům aplikace zákonů o životním minimu a hmotné nouzi (28. února 2007) 
č. 31k Informaci MPSV o průběhu, kritériích a způsobu hodnocení dotačních řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2007 (28. února 2007) 
č. 32Sdělení předsedy (28. února 2007) 
č. 33k návrhu termínu a pořadu 9. schůze VSP (28. února 2007) 
č. 34k návrhu poslanců Ludvíka Hovorky, Evy Dundáčkové, Vladimíry Lesenské a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 106) (11. dubna 2007) 
č. 35k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění (sněm. tisk 153) (11. dubna 2007) 
č. 36k návrhu termínu a pořadu 11. schůze výboru pro sociální politiku (11. dubna 2007) 
č. 37k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2006 – kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí (17. května 2007) 
č. 38k návrhu poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) (sněm. tisk 132) (17. května 2007) 
č. 39Sdělení předsedy – vyslání delegace výboru pro sociální politiku do Španělska (17. května 2007) 
č. 40Sdělení předsedy – k přijetí delegace poslanců bulharského parlamentu (17. května 2007) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)