Výbor pro bezpečnost
Usnesení

č. 2k volbě volební komise (13. září 2006) 
č. 9ke Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2005 (ve srovnání s rokem 2004) a ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2005, včetně priorit na rok 2006 (tisk 7) (27.  září 2006) 
č. 12k vystoupení ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera ve věci změn v Inspekci ministra vnitra (4. října 2006) 
č. 16k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR - část Vězeňská služba (15. října 2006) 
č. 19k senátnímu návrhu na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ (18. ledna 2007) 
č. 20ke Zprávě o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 123/ (18. ledna 2007) 
č. 22k senátnímu návrhu na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 15) (6. února 2007) 
č. 27k zahraniční cestě výboru pro bezpečnost do Srbska a do Bosny a Hercegoviny ve dnech 15. až 17. května 2007 (11. dubna 2007) 
č. 28k reformě Policie České republiky (23. května 2007) 
č. 29k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2006 – kapitola 314 – Ministerstvo vnitra ČR (23. května 2007) 
č. 30k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (sněmovní tisk 191) (28. června 2007) 
č. 31k Reformě Policie České republiky (13. září 2007) 
č. 32ke Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2006 (ve srovnáním s rokem 2005) a ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2006 a o Prioritách Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů v něm zastoupených na rok 2007, sněmovní tisk 229. (13. září 2007) 
č. 33k návrhu poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 206 (13. září 2007) 
č. 34k materiálu poslance Jana Klase „Energetická bezpečnost České republiky“ (13. září 2007) 
č. 35k volbě místopředsedy výboru pro bezpečnost (13. září 2007) 
č. 36k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (13. září 2007) 
č. 37ke Zprávě o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2006, sněmovní tisk 271 (24. října 2007) 
č. 38k pokynu policejního prezidenta o rozhodování úkonů v trestním řízení (31. října 2007) 
č. 39k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2008 - kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR - část Vězeňská služba (14. listopadu 2007) 

12345
ISP (příhlásit)