Výbor pro bezpečnost
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (13. září 2006) 
č. 2k volbě volební komise (13. září 2006) 
č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 5ke zřízení podvýborů a k volbě předsedů podvýborů (27. září 2006) 
č. 6k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2005 - kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR - část Vězeňská služba (27. září 2006) 
č. 7k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2005 - kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba (27. září 2006) 
č. 8k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 37) (27. září 2006) 
č. 9ke Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2005 (ve srovnání s rokem 2004) a ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2005, včetně priorit na rok 2006 (tisk 7) (27.  září 2006) 
č. 10k informaci ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera ve věci odvolání ředitele ÚZSI (27. září 2006) 
č. 11k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2005 - kapitola 314 Ministerstvo vnitra ČR (27. září 2006) 
č. 12k vystoupení ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera ve věci změn v Inspekci ministra vnitra (4. října 2006) 
č. 13k vystoupení bývalého ředitele ÚZSI gen. Karla Randáka (4. října 2006) 
č. 14k příštímu výjezdnímu zasedání výboru (4. října 2006) 
č. 15k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba (15. října 2006) 
č. 16k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2007 - kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti ČR - část Vězeňská služba (15. října 2006) 
č. 17k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2007- kapitola 314 Ministerstvo vnitra ČR (15. října 2006) 
č. 18ke zřízení podvýboru a k volbě předsedů podvýborů výboru pro bezpečnost (16. listopadu 2006) 
č. 19k senátnímu návrhu na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 15/ (18. ledna 2007) 
č. 20ke Zprávě o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 123/ (18. ledna 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)