Hospodářský výbor
Usnesení

č. 5k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 11ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (27. září 2006) 
č. 13ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 349 - Energetický regulační úřad (27. září 2006) 
č. 14ke Zprávě o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005 – tisk 6 (27. září 2006) 
č. 15ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005 - kapitola 328 - Český telekomunikační úřad (27. září 2006) 
č. 16ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2005- kapitola 327 - Ministerstvo dopravy ČR (27. září 2006) 
č. 22k volbě místopředsedy výboru (27. září 2006) 
č. 23k ustanovení podvýborů (27. září 2006) 
č. 24k plánu zahraničních aktivit hospodářského výboru na 2. pololetí roku 2006 a rok 2007 (27. září 2006) 
č. 25k Návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 - tisk 54 (18. října 2006) 
č. 33k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost (9. listopadu 2006) 
č. 35k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (9. listopadu 2006) 
č. 36k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 327 – Ministerstvo dopravy ČR (9. listopadu 2006) 
č. 40k vládnímu návrhu Státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv (9. listopadu 2006) 
č. 41Doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení k střednědobému výhledu Státního rozpočtu ČR na léta 2008 a 2009 (9. listopadu 2006) 
č. 43podporuje kroky Vlády ČR a Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí ve věci získání sídla centra řízení systému Galileo do České republiky (9. listopadu 2006) 
č. 49ke změně specifických ukazatelů rozpočtu v kapitole SÚJB v roce 2006 (7. prosince 2006) 
č. 50k ustanovení podvýborů (7. prosince 2006) 
č. 54k volbě předsedů podvýborů (7. února 2007) 
č. 57k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů – tisk 122 (14. února 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)