Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 2k volbě volební komise výboru pro evropské záležitosti (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru pro evropské záležitosti (13. září 2006) 
č. 8k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek /kód dokumentu 9138/06, KOM(2006) 195 v konečném znění/ (27. září 2006) 
č. 11k ustavení podvýborů (27. září 2006) 
č. 12k plánu zahraničních styků VEZ na I. pololetí roku 2007 (27. září 2006) 
č. 15k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 15. května – 31. srpna 2006 (27. září 2006) 
č. 16k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 15. září 2006 (27. září 2006) 
č. 21k dokumentům Evropské komise, které obsahují návrh mandátu Evropské komise pro jednání o nové Posílené dohodě mezi EU a Ukrajinou a předběžné hodnocení dopadů dohody (24. října 2006) 
č. 24k Návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů /kód dokumentu 12698/06, KOM(2006) 486 v konečném znění/ (24. října 2006) 
č. 35k otázce spolufinancování stálého člena sekretariátu COSAC (2. listopadu 2006) 
č. 36k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (2. listopadu 2006) 
č. 42k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 16. – 29. října 2006 /doprojednání/ (16. listopadu 2006) 
č. 52ke Zprávě Komise Radě o přezkumu režimu energetických plodin (podle článku 92 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce) Návrh nařízení Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) /kód dokumentu 13217/06, KOM(2006) 500 v konečném znění/ (16. listopadu 2006) 
č. 61ke Zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2006 /kód dokumentu 14971/06, SEC(2006) 1385/ (6. prosince 2006) 
č. 62ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2006 – 2007 (Včetně zvláštní zprávy o schopnosti EU integrovat nové členy) /kód dokumentu 14968/06, KOM(2006) 649 v konečném znění/ (6. prosince 2006) 
č. 65k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 10. prosince 2006 (14. prosince 2006) 
č. 66k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství /kód dokumentu 14357/06, KOM(2006) 594 v konečném znění/ (14. prosince 2006) 
č. 79k záměru pozvat místopředsedu vlády pro evropské záležitosti na schůzi VEZ (30. ledna 2007) 
č. 80k Evropské energetické politice – k tzv. energetickému balíčku Evropské komise (8. února 2007) 
č. 81ke Sdělení Komise – Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností /kód dokumentu 14349/06, KOM(2006) 545 v konečném znění/ (8. února 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)