Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 188k Rámcovému rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji s terorismem /kód dokumentu 14960/07, KOM(2007) 650 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 189Záznam k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961 /sněmovní tisk 336/ (17. ledna 2008) 
č. 190ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – "Modernizace sociální ochrany pro větší sociální spravedlnost a hospodářskou soudržnost: další pokrok v aktivním začleňování lidí nejvíce vzdálených trhu práce" /kód dokumentu 14101/07, KOM(2007) 620 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 191ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Jaderný ukázkový program /kód dokumentu 13566/07, KOM(2007) 565 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 192k Zelené knize o budoucím společném evropském azylovém systému /kód dokumentu 10516/07, KOM(2007) 301 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 193ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – GALILEO na rozcestí: provádění evropských programů GNSS /kód dokumentu 7828/07, KOM(2007) 261 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 194k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 22. října – 30. listopadu 2007 – doprojednání (17. ledna 2008) 
č. 195k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. prosince 2007 – 10. ledna 2008 (17. ledna 2008) 
č. 196ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – K celoevropsky bezpečnější, čistší a účinnější mobilitě: První zpráva o iniciativě Inteligentní automobil /kód dokumentu 13922/07, KOM(2007) 541 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 197k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně chodců a ostatních nechráněných účastníků silničního provozu /kód dokumentu 13895/07, KOM(2007) 560 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 198k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu vodíkových vozidel, kterým se mění směrnice 2007/46/ES /kód dokumentu 13927/07, KOM(2007) 593 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 199k cestě místopředsedy VEZ na pracovní schůzce COSAC ve Slovinsku (17. ledna 2008) 
č. 200k účasti delegace VEZ na společném parlamentním shromáždění k Lisabonské strategii (17. ledna 2008) 
č. 201k nominaci zástupce výboru pro evropské záležitosti do Parlamentního shromáždění EU – Středomoří (EMPA) (17. ledna 2008) 
č. 202k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (17. ledna 2008) 
č. 203k Návrhu nařízení Rady o založení společného podniku pro palivové články a vodík /kód dokumentu 13843/07, KOM(2007) 571 v konečném znění/ (17. ledna 2008) 
č. 204ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty /kód dokumentu 10255/07, KOM(2007) 359 v konečném znění/ (18. ledna 2008) 
č. 205ke Sdělení Komise – Podpora plnohodnotné účasti mladých lidí na vzdělávání, zaměstnanosti a ve společnosti /kód dokumentu 12772/07, KOM(2007) 498 v konečném znění/ (18. ledna 2008) 
č. 206ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán vzdělávání dospělých: K učení je vždy vhodná doba /kód dokumentu 13426/07, KOM(2007) 558 v konečném znění/ (18. ledna 2008) 
č. 207k Návrhu rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007 – 2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva /kód dokumentu 13025/07, KOM(2007) 515 v konečném znění/ (18. ledna 2008) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)