Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 61ke Zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2006 /kód dokumentu 14971/06, SEC(2006) 1385/ (6. prosince 2006) 
č. 62ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2006 – 2007 (Včetně zvláštní zprávy o schopnosti EU integrovat nové členy) /kód dokumentu 14968/06, KOM(2006) 649 v konečném znění/ (6. prosince 2006) 
č. 63k termínům a pořadům schůzí výboru pro evropské záležitosti (6. prosince 2006) 
č. 64k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 30. října – 30. listopadu 2006 /doprojednání/ (14. prosince 2006) 
č. 65k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. – 10. prosince 2006 (14. prosince 2006) 
č. 66k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství /kód dokumentu 14357/06, KOM(2006) 594 v konečném znění/ (14. prosince 2006) 
č. 67k Zelené knize o detekčních technologiích při práci donucovacích, celních a jiných bezpečnostních orgánů /kód dokumentu 13183/06, KOM(2006) 474 v konečném znění/ (14. prosince 2006) 
č. 68ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Soudnímu dvoru Evropských společenství o změně ustanovení hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství týkajících se pravomocí Soudního dvora s cílem zajistit účinnější soudní ochranu /kód dokumentu 11356/06, KOM(2006) 346 v konečném znění/ (14. prosince 2006) 
č. 69k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Kodexu Společenství o vízech /kód dokumentu 11752/06, KOM(2006) 403 v konečném znění/ (14. prosince 2006) 
č. 70k cestě vedení výboru pro evropské záležitosti do Polska (14. prosince 2006) 
č. 71k záměru vyslat členy výboru pro evropské záležitosti do zahraničí (17. ledna 2007) 
č. 72k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (předložený Komisí) /kód dokumentu 13874/06, KOM(2006) 569 v konečném znění/ (30. ledna 2007) 
č. 73k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 30. října – 10. prosince 2006 /doprojednání/ (30. ledna 2007) 
č. 74k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 11. prosince 2006 – 21. ledna 2007 (30. ledna 2007) 
č. 75k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (30. ledna 2007) 
č. 76k záměru vyslat členy výboru pro evropské záležitosti do zahraničí (30. ledna 2007) 
č. 77k záměru vyslat členy výboru pro evropské záležitosti do zahraničí (30. ledna 2007) 
č. 78k cestě delegace VEZ do Itálie (30. ledna 2007) 
č. 79k záměru pozvat místopředsedu vlády pro evropské záležitosti na schůzi VEZ (30. ledna 2007) 
č. 80k Evropské energetické politice – k tzv. energetickému balíčku Evropské komise (8. února 2007) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)