Výbor pro evropské záležitosti
Usnesení

č. 139k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (25. května 2007) 
č. 141ke Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel /kód dokumentu 6204/07, KOM(2007) 19 v konečném znění/ (25. května 2007) 
č. 146k cestě vedení výboru pro evropské záležitosti na Slovensko (15. srpna 2007) 
č. 147k cestě delegace VEZ na XXXVIII. COSAC do Portugalska (15. srpna 2007) 
č. 148k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (15. srpna 2007) 
č. 149k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 19. dubna – 10. června 2007 – doprojednání (13. září 2007) 
č. 150k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 11. června – 31. srpna 2007 (13. září 2007) 
č. 151k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh /kód dokumentu 6378/07, KOM(2007) 53 v konečném znění/ (13. září 2007) 
č. 152k Návrhu nařízení Rady o zřízení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva /kód dokumentu 9686/07, KOM(2007) 241 v konečném znění/ (13. září 2007) 
č. 153ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o přezkumu šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí v polovině období /kód dokumentu 9245/07, KOM(2007) 225 v konečném znění/ (13. září 2007) 
č. 154k Zelené knize o tržních nástrojích pro účely politiky životního prostředí a souvisejících politik /kód dokumentu 8255/07, KOM(2007) 140 v konečném znění/ – doprojednání (13. září 2007) 
č. 155k účasti delegace VEZ na společném parlamentním shromáždění ke klimatickým změnám (13. září 2007) 
č. 156k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (13. září 2007) 
č. 157k termínu a pořadu výjezdní schůze výboru pro evropské záležitosti (13. září 2007) 
č. 158k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (13. září 2007) 
č. 159ke Sdělení Komise o návrzích na změnu nařízení Rady (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství k Návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru /kód dokumentu 9147//07, KOM(2007) 227 v konečném znění/ (25. září 2007) 
č. 160ke změně plánu zahraničních styků VEZ na rok 2007 (4. října 2007) 
č. 161k termínu a pořadu schůze výboru pro evropské záležitosti (4. října 2007) 
č. 162k Návrhu nařízení Rady o společné organizaci trhu s vínem a o změně některých nařízení /kód dokumentu11361/07, COM(2007) 372 final/ (4. října 2007) 
č. 163k výběru z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 21. května – 31. srpna 2007 – doprojednání (4. října 2007) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)