Petiční výbor
Usnesení

č. 61Zprávy o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 3. 2007 do 31. 3. 2007 a za období od 1. 4. 2007 do 30. 4. 2007 (15. května 2007) 
č. 62Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých PSP (15. května 2007) 
č. 63k zahraniční cestě (15. května 2007) 
č. 64Projednání vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další předpisy (tisk č. 191) (22. května 2007) 
č. 65Projednání vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 179) (22. května 2007) 
č. 66Projednání poslaneckého návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. (tisk č. 142) (22. května 2007) 
č. 67Návrh termínu a pořadu příští schůze (22. května 2007) 
č. 68Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých PSP (22. května 2007) 
č. 69Schválení programu 11. schůze PV (20. června 2007) 
č. 70Projednání vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další předpisy (tisk č. 191) (20. června 2007) 
č. 71Schválení záměru přijetí parlamentní delegace z Bulharské republiky (20. června 2007) 
č. 72Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých PSP (20. června 2007) 
č. 73Návrh termínu a pořadu příští schůze (20. června 2007) 
č. 74Schválení programu 12. schůze PV (11. září 2007) 
č. 75Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 (11. září 2007) 
č. 76Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006 (11. září 2007) 
č. 77Projednání poslaneckého návrhu na vydání ústavního zákona o celostát-ním referendu a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk č. 192) (11. září 2007) 
č. 78Návrh termínu a pořadu příští schůze (11. září 2007) 
č. 79Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 (11. září 2007) 
č. 80Zprávy o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 5. 2007 do 31. 5. 2007, za období od 1. 6. 2007 do 30. 6. 2007 a za období od 1. 7. 2007 do 31. 8. 2007 (11. září 2007) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)