Organizační výbor
Usnesení

č. 1k volbě místopředsedy organizačního výboru Poslanecké sněmovny (3. července 1996) 
č. 2k volbě ověřovatelů organizačního výboru Poslanecké sněmovny (3. července 1996) 
č. 3k návrhu na schválení účasti některých osob na schůzích organizačního výboru Poslanecké sněmovny (3. července 1996) 
č. 4k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (3. července 1996) 
č. 5k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (3. července 1996) 
č. 6k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (3. července 1996) 
č. 7k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 2. pololetí 1996 (3. července 1996) 
č. 8k návrhu termínu a pořadu 2. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (3. července 1996) 
č. 9k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (11. července 1996) 
č. 10k návrhu pravidel hospodaření poslaneckých klubů (11. července 1996) 
č. 11kterým navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny termín a pořad 3. schůze Poslanecké sněmovny (11. července 1996) 
č. 12k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (11. července 1996) 
č. 13k návrhu režimu konání schůzí organizačního výboru Poslanecké sněmovny (11. července 1996) 
č. 14k návrhu termínu a pořadu 3. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (11. července 1996) 
č. 15k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (17. července 1996) 
č. 16k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (17. července 1996) 
č. 17kterým navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny termín a pořad 4. schůze Poslanecké sněmovny (17. července 1996) 
č. 18k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (17. července 1996) 
č. 19 (17. července 1996) 
č. 20k návrhu termínu a pořadu 4. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (17. července 1996) 

12345>>
ISP (příhlásit)