Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Podvýbor pro bytovou politiku
Usnesení

č. 1 
č. 2 
č. 3 
č. 4 
č. 5 
č. 7 
č. 8 
č. 9 
č. 10 
č. 11 
č. 12 
č. 13 
č. 14Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., sněmovní tisk 483 (29. září 2004) 
č. 15 
č. 16 
č. 17 
č. 18 
č. 19 
č. 20 
č. 21k o v á v.r. zpravodaj ověřovatel (bytu.) 

12
ISP (příhlásit)