Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Usnesení

č. 1Stanovení počtu ověřovatelů (8. října 2002) 
č. 2Volba ověřovatelů (8. října 2002) 
č. 3Volba členů volební komise Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti (8. října 2002) 
č. 4Stanovení počtu místopředsedů Stálé komise (8. října 2002) 
č. 5Volba místopředsedů Stálé komise (8. října 2002) 
č. 6Návrh termínu a pořadu příští schůze komise (8. října 2002) 
č. 7k zahraniční cestě (7. listopadu 2002) 
č. 8Projednání poslaneckého návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - tisk č. 413 (21. ledna 2004) 
č. 9Projednání poslaneckého návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - tisk č. 413 (14. dubna 2004) 
č. 10Projednání návrhu poslanců H. Orgoníkové, A. Čurdové a E. Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 658) (21. září 2004) 
č. 11Projednávání vládního návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon – tisk č. 866) (25. května 2005) 
č. 12Projednávání vládního návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon – tisk č. 866) (22. září 2005) 
č. 13Projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona (tisk č. 867) (22. září 2005) 
č. 14Schválení cesty a složení delegace na zahraniční pracovní cestu do Finska (19. října 2005) 
č. 15Záměr zahraničních akcí Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti na rok 2006 (19. října 2005) 
č. 16Schválení cesty a složení delegace na zahraniční pracovní cestu na jednání v New Yorku (26. ledna 2006) ISP (příhlásit)