Petiční výbor
Usnesení

č. 4Volba místopředsedů výboru (17. července 2002) 
č. 5Návrh pořadu a termínu příští schůze výboru (17. července 2002) 
č. 7Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002 (7. srpna 2002) 
č. 8Zřízení podvýboru (7. srpna 2002) 
č. 9Návrh termínu a pořadu příští schůze (7. srpna 2002) 
č. 11Závěrečný účet za rok 2001 - projednání kapitoly 304 - Úřad vlády ČR (17. září 2002) 
č. 12Závěrečný účet za rok 2001 - projednání kapitoly 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů (17. září 2002) 
č. 15Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2002 do 30. 6. 2002 (17. září 2002) 
č. 18Projednání "Zprávy o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2001" - tisk č. 7 (18. září 2002) 
č. 22Vypuštení bodu pořadu 4. schůze petičního výboru (24. září 2002) 
č. 26Návrh termínu a pořadu příští schůze (30. října 2002) 
č. 29Návrh termínu a pořadu příští schůze (6. listopadu 2002) 
č. 30Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 8. do 31. 8. 2002 a za období od 1. 9. do 30. 9. 2002 (6. listopadu 2002) 
č. 37Návrh na vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně (19. listopadu 2002) 
č. 43Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 10. do 31. 10. 2002, za období od 1. 11. do 30. 11. 2002 a za období od 1. 12. do 31. 12. 2002 (28. ledna 2003) 
č. 48Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 1. 2003 (11. března 2003) 
č. 56Projednání vládního návrhu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) - tisk č. 128 (22. dubna 2003) 
č. 58Projednání Souhrnné zprávy veřejného ochránce práv o činnosti za rok 2002 (tisk č. 273) (22. dubna 2003) 
č. 65Závěrečný účet za rok 2002 - projednání kapitoly 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů (22. května 2003) 
č. 66Projednávání vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 254) (22. května 2003) 

12345
ISP (příhlásit)