Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 61k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv, kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a kapitola 327 - Ministerstvo dopravy a spojů (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (16. října 2002) 
č. 62k návrhu poslanců Jana Grůzy, Ladislava Skopala, Veroniky Nedvědové, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 19) (30. října 2002) 
č. 63k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Mexiko City dne 4. dubna 2002 (tisk 26) (30. října 2002) 
č. 64k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bratislavě dne 26. března 2002 (tisk 30) (30. října 2002) 
č. 65k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 52) (30. října 2002) 
č. 66k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. (tisk 71) (30. října 2002) 
č. 67k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002, v kapitolách č. 329 – Ministerstvo zemědělství a č. 380 – Okresní úřady (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (30. října 2002) 
č. 68k programu 6. schůze rozpočtového výboru (30. října 2002) 
č. 69k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 (sněmovní tisk 93) - prvé čtení (5. listopadu 2002) 
č. 70ke Zprávě vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2002 (6. listopadu 2002) 
č. 71ke Zprávě vlády o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. – 3. čtvrtletí 2002 (6. listopadu 2002) 
č. 72k Informaci vlády o čerpání finančních prostředků z rezervy určené na odstranění povodňových škod (předloženo na základě usnesení PSP č. 51/2002) (6. listopadu 2002) 
č. 73k Informaci o financování vývozu se státní podporou za I. pololetí 2002 (tisk 78) (6. listopadu 2002) 
č. 74k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik za období leden - červen 2002 (tisk 79) (6. listopadu 2002) 
č. 75k Pololetní informaci o činnosti a hospodaření Komise pro cenné papíry za leden – červen 2002 (6. listopadu 2002) 
č. 76o zřízení podvýboru rozpočtového výboru pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie (6. listopadu 2002) 
č. 77o zřízení podvýboru rozpočtového výboru pro kapitálové a finanční trhy (6. listopadu 2002) 
č. 78k programu 7. schůze rozpočtového výboru (6. listopadu 2002) 
č. 79k vládnímu návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2003, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad (20. listopadu 2002) 
č. 80k vládnímu návrhu Státního rozpočtu České republiky na rok 2003, kapitola 345 – Český statistický úřad (20. listopadu 2002) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)