Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 41k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv (18. září 2002) 
č. 42k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa (18. září 2002) 
č. 43k nominaci zástupců do Rady Státního fondu životního prostředí ČR (18. září 2002) 
č. 44k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001 (25. září 2002) 
č. 45k volbě předsedy podvýboru pro kontrolu (25. září 2002) 
č. 46k volbě místopředsedy podvýboru pro kontrolu (25. září 2002) 
č. 47ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2001 (tisk 2) (25. září 2002) 
č. 48k Výroční zprávě a Účetní závěrce Fondu národního majetku České republiky za rok 2001 (tisk 6) (25. září 2002) 
č. 49k Informaci o zvýhodněném financování za rok 2001 (tisk 14) (25. září 2002) 
č. 50k Informaci o pojišťování vývozních úvěrových rizik (tisk 15) (25. září 2002) 
č. 51ke Zprávě ČNB o inflaci - červenec 2002 (Zpráva o měnovém vývoji za I. pololetí 2002) (25. září 2002) 
č. 52ke změně časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech (25. září 2002) 
č. 53ke změně parametrů ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 335, program 335 210 „Přístavba a stavební úpravy plicního pavilonu Kyjov“ (položka č. 207 Přílohy II usnesení PSP č. 1973/2001) (25. září 2002) 
č. 54k programu 5. schůze rozpočtového výboru (25. září 2002) 
č. 55k zahraničním cestám delegací rozpočtového výboru do Polska, Slovinska a Belgie (9. října 2002) 
č. 56k návrhu na stanovení platu a dalších požitků finačního arbitra a jeho zástupce (9. října 2002) 
č. 57ke změně parametrů ve státním rozpočtu na rok 2002 v kapitole 333 - MŠMT, program 333 510 Výstavba a obnova sportovních zařízení (položky č. 122, 302, 337 Přílohy II usnesení PSP č. 1973) (9. října 2002) 
č. 58k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností eurofima (tisk 66) (9. října 2002) 
č. 59k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (16. října 2002) 
č. 60k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (16. října 2002) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)