Rozpočtový výbor
Usnesení

č. 21k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 25) – projednání ve stavu legislativní nouze (23. srpna 2002) 
č. 22k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 38) - projednání ve stavu legislativní nouze (11. září 2002) 
č. 23k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (11. září 2002) 
č. 24k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 334 – Ministerstvo kultury (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (11. září 2002) 
č. 25k žádosti Nejvyššího kontrolního úřadu o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (11. září 2002) 
č. 26k žádosti Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ministru financí o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna (podle § 24, odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (11. září 2002) 
č. 27k záměru uskutečnit zahraniční cesty ve 2. pololetí roku 2002 (11. září 2002) 
č. 28k volbě členů podvýboru RV pro kontrolu (11. září 2002) 
č. 29k vyslání na zahraniční cestu (11. září 2002) 
č. 30k programu 4. schůze rozpočtového výboru (18. září 2002) 
č. 31k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti (podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) (18. září 2002) 
č. 32k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001 kapitola 345 – Český statistický úřad (18. září 2002) 
č. 33k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad (18. září 2002) 
č. 34k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky (18. září 2002) 
č. 35k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 312 – Ministerstvo financí (18. září 2002) 
č. 36k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 341 – Úřad pro veřejné informační systémy (18. září 2002) 
č. 37k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 347 – Komise pro cenné papíry (18. září 2002) 
č. 38k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 303 – Senát Parlamentu (18. září 2002) 
č. 39k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu (18. září 2002) 
č. 40k vládnímu návrhu Státního závěrečného účtu za rok 2001, kapitola 396 – Státní dluh (18. září 2002) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)