Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů výboru (17. července 2002) 
č. 2k volbě volební komise pro volbu předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 3k volbě předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (17. července 2002) 
č. 5ke zřízení podvýborů (6. srpna 2002) 
č. 6ke zřízení podvýboru pro heraldiku a vexilologii (6. srpna 2002) 
č. 7ke zřízení podvýboru pro vědu a vysoké školy (6. srpna 2002) 
č. 8ke zřízení podvýboru pro školství (6. srpna 2002) 
č. 9ke zřízení podvýboru pro kulturu (6. srpna 2002) 
č. 10ke zřízení podvýboru pro mládež (6. srpna 2002) 
č. 11ke zřízení podvýboru pro tělovýchovu (6. srpna 2002) 
č. 12ke zřízení podvýboru pro mediální legislativu (6. srpna 2002) 
č. 13k termínu 3. a 4. schůze výboru (6. srpna 2002) 
č. 14ve věci Státního závěrečného účtu - kapitola 334 Ministerstvo kultury (18. září 2002) 
č. 15ve věci závěrečného účtu Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie (18. září 2002) 
č. 16ve věci závěrečného účtu Státního fondu kultury (18. září 2002) 
č. 17ve věci Státního závěrečného účtu - kapitola 361 Akademie věd (18. září 2002) 
č. 18ve věci Státního závěrečného účtu - kapitola 321 Grantová agentura ČR (18. září 2002) 
č. 19ve věci Státního závěrečného účtu - kapitola 372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání (18. září 2002) 
č. 20k Zprávě o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 31. květnu 2002 (tisk 3) (18. září 2002) 

12345>>
ISP (příhlásit)