Zahraniční výbor
Usnesení

č. 2k volbě volební komise zahraničního výboru (17. července 2002) 
č. 3k volbě předsedy výboru (17. července 2002) 
č. 5k návrhu pořadu a termínu příští schůze výboru (17. července 2002) 
č. 6k návrhu Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 - kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí (18. září 2002) 
č. 7k návrhu na potvrzení platnosti usnesení zahraničního výboru přijatých v letech 1993 až 2002 (1. – 3. volební období) (18. září 2002) 
č. 10ke zřízení podvýboru zahraničního výboru pro vnější ekonomické vztahy (18. září 2002) 
č. 11k plánu zahraničních aktivit zahraničního výboru na 2. pololetí 2002 (18. září 2002) 
č. 12k návrhu na vyslání delegace zahraničního výboru do Polska (25. září 2002) 
č. 16k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bratislavě dne 26. března 2002 (sněmovní tisk 30) (30. října 2002) 
č. 18k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Tamperská úmluva o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce (sněmovní tisk 47) (30. října 2002) 
č. 19k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná dne 2. července 2002 v Bratislavě (sněmovní tisk 33) (30. října 2002) 
č. 23k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu oznámení podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 (sněmovní tisk 32) (6. listopadu 2002) 
č. 24k návrhu na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu k vyslovení souhlasu s pobytem cizích vojsk na území ČR (6. listopadu 2002) 
č. 32k vládnímu návrhu „Opatření související se situací týkající se Irácké republiky“ (16. ledna 2003) 
č. 34k návrhu na vyslání společné delegace zahraničního výboru a výboru pro evropskou integraci do Francie (29. ledna 2003) 
č. 40k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bukurešti dne 24. září 2002 /sněmovní tisk 111/ (29. ledna 2003) 
č. 44k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, podepsanému dne 19. listopadu 1996 v Ostende, který upravuje přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda, podepsaný dne 16. května 2002 v Římě, a Doprovodný dopis České republiky, týkající se aplikace Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsané v Paříži dne 11. května 1955 /sněmovní tisk 86/ (29. ledna 2003) 
č. 47k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. dubna 2002 v Sarajevu (sněmovní tisk 176) (12. března 2003) 
č. 50k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně článku 38 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané v Praze dne 29. října 1992 (sněmovní tisk 163) (12. března 2003) 
č. 57k vládnímu návrhu na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra, podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999 (sněmovní tisk 177) (23. dubna 2003) 

12345
ISP (příhlásit)