Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 61Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., sněmovní tisk 71 (6. února 2003) 
č. 62Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Miroslava Ouzkého, Josefa Bíži, Miroslava Pátka, Miloše Patery a Lubomíra Suka na vydání zákona, kterým se mění zákon 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 12 (6. února 2003) 
č. 63Vládní návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), sněmovní tisk 62 (6. února 2003) 
č. 64k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), sněmovní tisk 117 (13. března 2003) 
č. 65Návrh poslanců Miloše Kužvarta, Zuzky Rujbrové a Josefa Mikuty na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 152 (13. března 2003) 
č. 66Vládní návrh zákona o správním řádu, sněmovní tisk 201 (13. března 2003) 
č. 67Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, sněmovní tisk 202 (13. března 2003) 
č. 68Návrh poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, sněmovní tisk 161 (13. března 2003) 
č. 69Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., sněmovní tisk 171 (13. března 2003) 
č. 70Vládní návrh zákona o Antarktidě, sněmovní tisk 195 (13. března 2003) 
č. 71Vládní návrh na vydání zákona o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 196 (13. března 2003) 
č. 72Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 211 (13. března 2003) 
č. 73Vládní návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky, sněmovní tisk 216 (13. března 2003) 
č. 74Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 212 (13. března 2003) 
č. 75Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 206 (13. března 2003) 
č. 76Návrh poslanců Vlastimila Aubrechta, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), sněmovní tisk 85 (13. března 2003) 
č. 77Vládní návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a další opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), sněmovní tisk 117 (13. března 2003) 
č. 78Petice (13. března 2003) 
č. 79Internet ve státní správě a samosprávě (13. března 2003) 
č. 80Vládní návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky, sněmovní tisk 216 (1. dubna 2003) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)